Home   Фінансова звітність закладу   Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”

Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2018 рік по дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”

  Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018 рік по
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
                             
Показники КЕКВ  профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X                          
у тому числі:
Поточні видатки
2000 184 274,07 226 029,57 266 556,15 228 409,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 905 269,07
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 174 865,03 175 605,63 176 784,96 186 175,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 431,21
Оплата праці 2110 174 865,03 175 605,63 176 784,96 186 175,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713 431,21
         Заробітна плата 2111 138 058,23 143 794,57 144 711,79 152 589,33                 579 153,92
         Грошове забезпечення військовослужбовців          2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 36 806,80 31 811,06 32 073,17 33 586,26                 134 277,29
Використання товарів і послуг 2200 9 409,04 50 423,94 89 771,19 42 233,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 837,86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                         0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230   5 817,95 33 972,21                   39 790,16
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     490,48 536,83                 1 027,31
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 9 409,04 44 605,99 55 308,50 41 696,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 020,39
         Оплата теплопостачання 2271   35 463,47 48 506,66 32 936,62                 116 906,75
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272   1 162,66 1 079,45 1 132,11                 3 374,22
         Оплата електроенергії  2273 9 409,04 7 979,86 5 722,39 7 628,13                 30 739,42
         Оплата природного газу 2274                         0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275                         0,00
         Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                         0,00
                             
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
Показники КЕКВ  використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X                          
у тому числі:
Поточні видатки
2000 0,00 11 302,63 16 284,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 587,06
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Заробітна плата 2111                         0,00
         Грошове забезпечення військовослужбовців          2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120                         0,00
Використання товарів і послуг 2200 0,00 11 302,63 16 284,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 587,06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                         0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230   11 302,63 16 284,43                   27 587,06
Оплата послуг (крім комунальних) 2240                         0,00
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Оплата теплопостачання 2271                         0,00
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272                         0,00
         Оплата електроенергії  2273                         0,00
         Оплата природного газу 2274                         0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275                         0,00
         Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                         0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110                         0,00
                             
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2018 рік 
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
                             
Показники КЕКВ  профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122                         0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132                         0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142                         0,00
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143                         0,00
                             
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року  
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
                             
  надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі  
Залишок на 01.01.2018р. 4,20                          
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.02. 4,20   залишок на 01.03. 4,20   залишок на 01.04. 4,20   залишок на 01.05. 4,20  
    надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі  
     
                             
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.06. 4,20   залишок на 01.07. 4,20   залишок на 01.08. 4,20   залишок на 01.09. 4,20  
    надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі  
     
                             
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.10. 4,20   залишок на 01.11. 4,20   залишок на 01.12. 4,20   залишок на 01.01.19р. 4,20  
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2018 року 
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
                             
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за листопад надійшло за жовтень надійшло за грудень Сума допомоги
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                           
                           
                          0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 

Comments are closed.