Home   Методична сторінка   Звіт керівника ДНЗ №32 “Теремок” за 2017-2018 навчальний рік

Звіт керівника ДНЗ №32 “Теремок” за 2017-2018 навчальний рік

 Звіт керівника дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 32 «Теремок»  Черкаської міської ради Н.О. Білоус  за 2017/2018 навчальний рік.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

про дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №32 «Теремок»

                                                  Черкаської міської ради

Повна  назва  дошкільного навчального закладу (за Статутом)

Дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)

№32 «Теремок» Черкаської міської ради

Ідентифікаційний  код

24354694

Адреса  закладу

18000, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Благовісна, будинок 235-А

Телефон

375380

Е- mail

nelli.belous@mail.ru

Сайт

http://teremok 32.cherkassy dnz.com/wp-admin

Прізвище, ім’я,  по-батькові завідувача  закладу

Білоус  Неллі  Олексіївна

Освіта завідувача (повна наз- ва навчального закладу, спеціальність за дипломом)

вища, Черкаський  національний  педагогічний інститут  імені Богдана Хмельницького, вчитель української мови і літератури, 1979 рік

Прізвище,  ім’я, по-батькові вихователя – методиста закладу

Порпленко  Юлія Андріївна

Освіта вихователя-методиста закладу

вища, Київський національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, 2010 рік

Дата заснування  закладу

25 грудня 1963 року

Дата реєстрації (переєстрації) останньої  редакції Статуту закладу

8 жовтня 2009 року, № 5-36

Термін  проведення  атеста- ційної   експертизи

10 – 20 грудня 2012 року

Мова навчання

українська

Перелік    навчальних   програм

Програма «Дитина», «Українотворець» П.П.Кононенка, «Впевнений старт»

Режим роботи закладу

08.00– 18.00

Кількість штатних одиниць

33,2

Характеристика мережі:

–  всього груп –

–  груп з 10-годинним   пере-

   буванням дітей –

–  груп з 10,5 – годинним пе-

   ребуванням дітей –

– всього дітей

 

6

 

5

 

1

117

 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №32 «Теремок» Черкаської міської ради знаходиться за адресою:  18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благовісна,235-А, телефон 37-53-90, E-mail: nelli.belous@ukr.net.

Працює з 26 грудня 1963 року, розрахований на 6 груп – 90 місць.  Режим роботи закладу п’ятиденний з 08.00. до 18.00. Мова навчання – українська.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №32  «Теремок» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:  

– Конституції України

– Закону України “Про дошкільну освіту” ; 

– Базового компоненту дошкільної освіти ; 

– Закону України “Про охорону праці” ; 

– Закону України “Про цивільну оборону”;  

– Закону України “Про дорожній рух”;  

– Закону України “Про відпустки”;

– Кодексу законів “Про працю в Україні”; 

– та освітньої  програми “Дитина” .

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

 Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Протягом 2017/2018 навчального року заклад працював за Базовим компонентом дошкільної освіти, комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина» у всіх вікових групах закладу, а також, відповідно до власного Статуту та річного плану роботи.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення навчально – освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Групи оснащені іграшками згідно Типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей по мережі  змінювалася.

2.АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №32 «Теремок» укомплектований колективом педагогічних кадрів,  до складу якого входять 15 педагогічних працівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист,  2 музичних керівника, 1 інструктор з фізкультури, 10 вихователів. З вищою освітою – 12 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 2 педагоги. Кількісний склад педагогів за освітою не змінювався за останні 4 роки.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2016/2017 навчальному році присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії» вихователю Сільченко І.М.

На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Піскун О.А. , Семеновій Ю.В. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

Педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

3.УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в закладі, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Вихователь-методист Порпленко Ю.А. протягом року надавала допомогу вихователям у складанні планів роботи з різних розділів програми «Дитина», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури.

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352.

Значна увага протягом навчального року приділялася питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя: в листопаді прийняли участь у Всеукраїнському фестивалі «Гармонія руху», у квітні відзначили Всесвітній день здоров’я.

За результатами обстеження рухової підготовки дітей добру рухову підготовленість мають 74 дітей (63%); задовільну – 36 дітей (30 %); недостатню – 8 дітей (7%). В порівнянні з початком 2015 навчального року, показники покращились: кількість дітей з доброю руховою підготовленістю збільшилась на 13%, кількість дітей з недостатньою руховою підготовленістю зменшилась на 4%. Найбільш високі показники (85%) в групі старшого  дошкільного віку (вихователі Стець Л.М., Носікова В.О.), що свідчить про ефективність інноваційних методів та прийомів роботи з фізичного розвитку.

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились заходи «День Святого Миколая», «Свято матері»,  на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки) та рівень роботи зі створення бази навчально – методичного забезпечення груп з проблеми формування мовленнєвої компетенції дошкільників.

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.

З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи, залучення до участі в конкурсах та акціях. Так, вихователі групи №1 Кожевнікова Т.А.,Семенова Ю.В. провели перші батьківські збори у вигляді сімейного свята під назвою «День народження групи» з презентацією організації життя дітей в садочку, обміном досвідом сімейного виховання, психологічним тренінгом; педагоги групи №4 , продовжують залучати батьків до участі у майстер-класах та роботі Батьківського консультпункту. Такі інноваційні форми роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі. Це також сприяло зміцненню авторитету закладу серед родин наших вихованців.

 1. Аналіз роботи методичної служби

         У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №32 «Теремок» Черкаської міської ради створено умови для розвитку творчого потенціалу педагогів. Тематика методичних заходів різноманітна і відповідає запиту вихователів,  працює творча група вихователів,  вивчається, узагальнюється та впроваджується ППД.

Методичне забезпечення педагогічного процесу постійно поповнюється.

         Впродовж 2017-2018 навчального року:

 • «Черкащина від краю і до краю» з двох частин, дидактична гра «Люби, знай і вивчай свій рідний край» (автори вихователь-методист Порпленко Ю.А., вихователі Стець Л.М., Носікова В.О.).

    *    Дидактичний посібник для дітей дошкільного віку  «Весело граємо – все про одяг знаємо»  (автор – Мартинюк Л.Р. ).

 • постійно поповнюється бібліотека новинками психолого-педагогічної літератури (придбано 3 методичних посібники) та фаховими виданнями (підписано – 3 видань).

       Соціально-дидактичний аудит, який проведено керівником та вихователем-методистом показав, що на початок навчального року рівні освіти, стажу педагогічної діяльності та віку педагогічного колективу складають норму, а рівень кваліфікації – середній.  Підбору педагогічних кадрів приділяєм велику увагу.

       Таким чином, головним завданням методичної служби закладу було продовження вивчення потенційних можливостей педагогічного колективу, впровадження активних форм роботи з вихователями по формуванню активної життєвої позиції (виховання патріотичних почуттів), а також здійснення диференційного підходу в роботі з дітьми та вихователями.

Планування роботи закладу та визначення тематики методичних заходів велось, орієнтуючись на результати соціально-дидактичного аудиту, основні завдання річного плану ДНЗ, матеріали перевірок та контролю, а також запит вихователів.  Такий аналіз педагогічного складу ДНЗ та орієнтир на виконання річних завдань дозволив побудувати методичну роботу, враховуючи різні рівні вихователів.

        Молоді вихователі працюють на групі в парі з  досвідченими педагогами, або для роботи з ними закріплені наставники, це творчі педагоги з багаторічним стажем. Складністю в роботі з молодими спеціалістами було прихід педагогів-початківців в середині навчального року (1 педагог – 15%), що викликало організаційні складнощі та змусило вихователя-методиста більше уваги приділяти індивідуальним формам роботи. У наступному навчальному році особливу увагу слід приділити роботі з педагогами-початківцями.

         Для стабільно-працюючих вихователів проводились різноманітні форми роботи згідно тем, націлених на реалізацію річних завдань та запитів вихователів, аналізувалась і обговорювалась література з обраної теми, намічалися напрямки роботи та її цілі. При організації методичної роботи приділялась увага різним напрямам

розвитку дітей дошкільного віку та керівництва їхньою діяльністю з боку педагогів. З метою рішення першого річного завдання, націленого на реалізації проблемної теми міста щодо формування патріотичних почуттів, а саме – використання інноваційних технологій для формування активної життєвої позиції. Методичною службою було проведено ряд заходів: 4 консультації, на яких охарактеризовані відповідні технології (розвиваючого навчання, пошукової діяльності, фізичного та мовленнєвого розвитку), школа молодих спеціалістів за темою впровадження технології соціально-емоційного розвитку дітей, 3 практичних перегляди занять, на яких продемонстровано прийоми виховання та навчання дошкільників. а також 3 педради.

       Педагогічний колектив працював за освітньою програмою навчання та виховання від двох до семи «Дитина». Значна увага приділялась фізичному розвитку дошкільників: проводились спортивні розваги, свята, дні здоров’я, щоденні прогулянки на свіжому повітрі, ранкова гімнастика. Надавались рекомендації та вказівки з даного питання з метою підвищення результату роботи. Методична служба зосередила увагу на проведенні семінарів, практикумів, консультацій, дискусійного клубу з теми розвитку особистості та життєвої компетентності дітей, особливостей планування за програмою  «Дитина».  Також

 були відпрацьовані теми емоційного, фізичного розвитку дітей та проведено ряд практичних переглядів занять та режимних моментів, що освітлювали освітню роботу педагогів відповідно програмі.

       Керівник та члени творчої групи познайомили колектив із системою роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників, що включає в себе як навчальну діяльність, так і різноманітні форми роботи з дітьми в повсякденній діяльності.

Проведені заходи сприяли підвищенню теоретичних знань та практичних вмінь педагогів за відповідними темами, озброїли їх сучасними знаннями, що дозволять використовувати їх при організації освітньої роботи з дітьми, а також дали можливість кожному педагогу визначити шляхи самоосвіти. Педагогами закладу виконано докурсові та післякурсові завдання, матеріали яких активно використовують колегами у роботі. Це опис роботи з використання прийому моделювання при навчанні дітей переказу та вивченню віршів напам’ять (вих-ль Стець Л.М.), організації освітньої роботи з дітьми щодо навчання основам безпеки життєдіяльності, театралізованої діяльності (Анопрієнко З.А., Носікова В.О.), організації пошукової діяльності дошкільників в природі (Мартинюк Л.Р.). Докурсові та курсові роботи педагогів змістовні, повністю розкривають тему, доповнені додатками з досвіду роботи, естетично оформлені та знаходяться в методичному кабінеті, тобто готові для використання в самоосвіті педагогів.

       Впродовж 2017-2018 навчального року у ДНЗ було організовано 2 конкурси професійної майстерності для педагогів: готовності до нового навчального року та до ЛОП, літературних та розвиваючих куточків, конспектів занять з ОБЖД до Тижня безпеки, «Доки батьки на роботі», «Фестиваль та конкурс дитячих майданчиків «Довкілля». Результати конкурсів лягли в основу моральних та матеріальних заохочень працівників закладу. Всі заплановані конкурси проведено вчасно та на високому рівні. Ця форма роботи дозволила проявитися творчості та фантазії педагогів, сприяла розвитку їхньої активності та згуртувала колектив. Окрім цього дозволила вирішити завдання створення позитивного іміджу закладу та сприяла співробітництву педагогічного колективу з батьківським.

Впродовж року було проведено 2 заняття для помічників вихователів, на яких обговорювались питання розвитку психофізіологічної культури працівників закладу, ролі дорослого у формуванні мовлення дошкільників та організовано практикум «Розвиток творчих здібностей дітей». Ми вважаємо, що ця форма роботи допомогла нам знайти додаткові шляхи розуміння у колективі, згуртуватися у справі виховання дошкільнят.

При організації вказаних заходів методичною службою широко використовувались інтерактивні методи – різноманітні ділові, психологічні ігри та вправи, що дозволило активізувати слухачів, перевести їх у розряд активних учасників та підвищити користь спільної праці. Проведені різноманітні форми роботи допомогли, на мій погляд, сприяти росту професійного рівня педагогів нашого закладу.

        Атестація в дошкільному закладі, як один із методів підвищення кваліфікації проводиться згідно вимог «Положення про атестацію». Основним показником в оцінці роботи вихователя під час атестації є врахування результатів та висновків тематичних і фронтальних перевірок, контрольних зрізів по виконанню програми на кінець року, участь в міській та методичній роботі ДНЗ протягом попередніх 3-ох років, а не тільки результати творчих тижнів напередодні атестації. Впродовж 2017-2018 навчального року було виконано план атестації, атестовано 5 педагогів, 3 підвищили свій кваліфікаційний рівень:

       Методична служба щорічно виконує план курсів підвищення кваліфікації при КНЗ ЧОІПОПП. Продовжується підвищення кваліфікації педагогів і через відвідування вихователями міських методичних об’єднань, семінарів  педагогічної майстерності, а також через участь у підготовці та проведенні засідань міських

методичних об’єднань. Згідно плану закладу усі заплановані педагоги систематично відвідували засідання міських методичних об’єднань. Наприкінці навчального роки ними було зроблено аналіз впровадження рекомендацій МО в практику роботи. Слід відмітити, що вихователі визначили значну допомогу засідань в їхньому професійному становленні, вони активно впроваджують рекомендації в своїй практиці. Про це свідчать і результати контролю з боку адміністрації.

           Педагоги закладу беруть активну участь в методичних заходах не тільки дошкільного закладу, а й міста: ХХV виставка педагогічних технологій відмічені матеріали з патріотичного виховання «Черкащина від краю і до краю», «Мандруємо Черкащиною», музичний конкурс «Зіркова хвилька», шашковий турнір, методичних об’днаннях, екскурсіях. Вважаємо, що така робота сприяє підвищенню самооцінки педагогів, стимулює і надалі підвищувати свій професійний рівень, творчо розвиватися. Цікавою формою роботи

визначаємо інтегровані заняття з народознавства, зображувальної діяльності та музики, як-от «Великдень», «День матері», фольклорні народні свята «Андріївські вечорниці», «Різдво», «Свято Святого Миколая», «Стрітення» та інші. Значна увага приділялась наданню допомоги вихователям в удосконаленні знань з етнопедагогіки.

         Впродовж року в роботі з батьками вихователі використовували різноманітні традиційні та інноваційні форми роботи. Батьківські збори проводились за тематикою та терміном, встановленим річним планом ДНЗ. У травні 2018 році в закладі традиційно було проведено День відкритих дверей, в рамках якого для батьків всіх вікових груп було проведено ряд різноманітних форм роботи – занять та режимних моментів з дітьми, результати яких було обговорено на батьківських зборах. У дошкільному закладі створено сайт закладу (відповідальна вихователь Сільченко І.М., Гуменюк Д.В., Піскун О.А.), який також вирішує завдання інформування батьків та громади про життя і перебіг подій в закладі, а також створення позитивного іміджу ДНЗ. Це також дає можливість надання консультативної допомоги батькам з різних питань через мережу Інтернет, відкритого спілкування через книгу відгуків, вони можуть отримувати професійну підтримку навіть за межами міста, якщо вони підключені до мережі Інтернет. В наступному році плануємо продовжувати та удосконалювати роботу в даному напрямку.

        Методичною службою відповідно плану та у повному обсязі проводився контроль за якістю роботи педагогів закладу та станом навчально-виховної роботи. Перевірками встановлено рівні роботи педагогів, рівні розвитку дітей з різних напрямів, умови, створені у групах для розвитку дошкільнят, визначено недоліки та запропоновані рекомендації щодо їх усунення.

Одним з недоліків в роботі педагогів, визначених в ході діагностики рівнів компетенції педколективу є недостатній рівень володіння педагогами закладу знаннями щодо організації освітньої роботи з дітьми за Програмою «Дитина». Тому вважаємо доцільним продовжувати роботу педагогів закладу у даному напрямку шляхом самоосвіти, а також визначенням наступного річного завдання:

Підвищення професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників у відповідності до завдань Програми «Дитина».

План роботи методичної служби закладу виконано в повному обсязі.

 1. РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Здійснювався зв’язок з  ЗОШ №3 через зустрічі вихователів старших груп з вчителями, взаємне відвідування занять, участь у спільних масових заходах, акціях. Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовані такі свята як: свято Першого дзвоника, Букварика, Новий рік, театралізовані та лялькові вистави тощо. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи закладу, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом № 32, до складу якої входять педагогічні працівники.

Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку. На основі списків у закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. В 2017/2018 таких дітей двоє. На кожного озроблені інформаційно – індивідуальні програми залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

 1.   ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році встановлено 18,00 грн. для дітей, які відвідують ясла, і 25,62 грн. для дітей, які відвідують групи садка та перші класи при дошкільному навчальному закладі. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення виконкому ММРЗО від 19.03.2015 р. №41/2).

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні та протягом 2016/2017 навчального року проводиться соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт закладу. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім’ям надавались консультації практичного психолога та лікаря. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які є переселенцями з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції, звільнені від оплати за харчування діти, батько яких приймає участь в АТО і мають підтверджуючи документи.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Протягом року працювала Рада закладу з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичним персоналом відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв. Треба зазначити, що протягом року 100% виконувалися норми хліба, картоплі, цукру, масла вершкового, олії, яйце, молока, сметани.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Сестра  медична старша  Косян Н.М. здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування спеціально розроблено двотижневе перспективне  меню на кожну пору року.  Також розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей міської СЕС.

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Керуючись  новими санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей закладу який показав, що у 2017/2018 навчальному році днів пропущених за хворобою було 1779 (ясла – 81, сад – 1167) проти 2292 (ясла – 522, сад – 1770) у 2014 році, що є на 513 днів менше. Випадків захворювання менше на 57. На одну дитину збільшилась кількість дітей, які не хворіли протягом року – 102 (у 2014 році – 101), що означає збільшення індексу здоров’я до 49,7% проти 48,7% у 2017 р. За простудними захворюваннями у 2017/2018 навчальному  році було зареєстровано 110 випадків, це набагото випадків менше, ніж у 2016/2017 році році (212). Кількість днів, пропущених за хворобою однією дитиною зменшилося на 2,4 дня та складає 8,6 днів проти 11,0 у 2017 році. Показник здорових дітей зменшився: ясла – 32, сад – 96=128-62,4% (2014 рік – 132 дитини – це 63,7%).

Лікувально – профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть сестра медична старша Косян Н.М. лікар – педіатр , які постійно контролюють, проводять фізкультурно – оздоровчу роботу з дітьми всіх вікових груп, разом з вихователями та батьками. Виконують заходи профілактичного характеру: щеплення, антропометрію, визначення гостроти зору, перевірку постави, огляд на педикульоз. Високоефективними є рекомендації загального санітарно-гігієнічного спрямування, зокрема: часто мити руки з милом; прикривати ніс та рот хустинкою (або одноразовими серветками), особливо при кашлі та чиханні; широко застосовувати засоби нетрадиційної (народної) медицини, гомеопатичні препарати, оксолінову мазь. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

1.​Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.​Систематичне щеплення дітей.

3.​Дотримання вимог санітарії.

4.​Здійснення гартування вихованців.

5.​Організація фізичного виховання.

6.​Чітке дотримання режиму дня.

7.​Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків.

 1. СТВОРЕННЯ УМОВ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   

       З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування закладу.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

 • адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
 • попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки .

 Протягом  року  контролювалась  освітньо-виховна  робота, проводився  системний  аналіз  комплектування  закладу  дітьми, своєчасно готувались документи  до  організованого початку  та  закінчення  навчального року, здійснювалась тарифікація  педагогічного персоналу  та  надавались  звіти до відділу освіти.

Адміністрацією щоденно  контролювалось  використання  електроенергії  та  води. Стан майна , обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних  правил. Уся  діяльність  персоналу  регламентувалась  наказами  по  закладу.

Питання які пов’язані  з  охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами цивільної оборони, охорони життєдіяльності  дітей, санітарних  правил  утримання  приміщень, збереження майна закладу,  та  дотримання  здорового  психологічного  клімату  в  колективі вирішувались планово  та  оперативно  з  урахуванням  проблемних  запитів.

Засідання  батьківського комітету  закладу, загальні  батьківські збори, групові  батьківські збори проводились за річним планом, та оперативно за потребою.

 

 1. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Протягом 2017/2018 навчального року активно працювала Рада закладу. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.

Батьківськими колективами закладу за власною ініціативою  було придбано і поставлено на баланс закладу матеріалів, обладнання  і виконано ремонтних робіт за 9 місяців 2017-2018 навчального року :

№ з/п

Назва виробу, ремонтні роботи

Група

Кіль- кість

Ціна

Сума

1.

Килими, килимові вир.

1

1

2150

                  2150

2.

Господарчі товари

1,5

2000+285=2285

3.

Тюль

 

 

 

 

4.

Фарба

3

3 кг

 

                 115

5.

Чашки

3

20

 

                 320

6.

Іграшки

4,1,5,

 

 

2 000+500+1282+637=4419

7.  

Миючі засоби

4,2,

 

 

240+316=556

8.

Література

4,3

120+85=  205

9.

Електроматеріали

 

 

 

 

10.

Лавки в роздягальню

4

3

315

                945

11.

Ремонтні роботи

5,3

 

 

 117+406=523

12.

Підставки під гаряче

6

20

 

                100

13.

Доводчик на двері

6,5

1+1

150

150+300= 450

14.

Аптечка

6

 

 

                 68

15.

Стільчик

6

1

75

                 75

16.

Лопата

6

1

80

                 80

17.

Лійка-шланг

6

1

70

                 70

18.

Лоток для стаканів

6

1

59

                 59

19.

Миска для миття іграшок

6

2

66

                 132

20.

Стаканчики для води

6

10

09.60

                 15.00

21.

Обои

6

2 р

48

                96

22.

Канцтовари

4,1,3

3150+1800+1512=6462

23.

Серветки під тарілки

4

22

15

                   330

24.

Постільна білизна

1

15

127

                   1900

25.

Ігровий модуль(кухня)

1

1

380

                   380

26.

Мольберт

1

1

620

                   620

27.

Слюнявчики

1

15

 

                    730

28.

Посуд

1

15

 

                    740

29.

Лінолеум

2

1

2576

                   2576

30.

Будівельні матеріали

2

861

                     861

31.

Фарба

2

1

407

                     407

32.

Посуд

2

 

 

                     190

33.

Тюль

2

 

 

                     975

34.

Фіз.інвентар

2

 

 

                     200

35.

Наочний матеріал

2

 

 

                     311

36.

Канцтовари

2+5

 

 

2418+4409=  6827

37.

Ксерокопія

2

 

 

                     159

38.

Квіти

2

 

 

                     184

39.

Вода

5,3

 

 

130+390=       520

40

Інше

3

 

 

                     749

 

ВСЬОГО

 

 

 

                  37685

 

   Загальний фінансовий звіт по групам закладу за 2017-2018 навч.рік

Група №1

11 400

Кожевнікова Т.А.,Сліщенко Я.Ю.

Група №2

  8 597

Анопрієнко З.А.,Піскун О.А.

Група №3

  3 766

Кузовенко Т.М., Носікова В.О.

Група №4

  7 311

Мартинюк Л.Р., Слищенко Я.Ю.

Група №5

  6 523

Стець Л.М., Носікова В.О.

Група №6

  1 307

Сільченко І.М., Піскун О.А.

По закладу

38 904

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПО РЕМОНТУ ЗАКЛАДУ ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ:

№ з/п

Назва робіт

Сума

1.

Ремонт покрівлі

 

2.

Встановлення вікон

 

3.

Утеплення фасаду

 

4.

Всього

1 млн. 395тис. грн.

 

            10.ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян», Інструкції з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена наказом управлінням освіти ХОДА № 380 від 24.09.1997 року, листів департаменту освіти Черкаської міської ради № 037/08-19 від 21.06.06 р., в дошкільному навчальному закладі № 32 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За минулий 2017/2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 35 із них 20 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 15 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті та надані відповіді.

 

 

 

Comments are closed.