Home   Історія закладу   Фінансовий звіт про використання коштів на 2018 рік

Фінансовий звіт про використання коштів на 2018 рік

                             
Показники КЕКВ  профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X                          
у тому числі:
Поточні видатки
2000 184 274,07 226 029,57 266 556,15 228 409,28 333 329,92 254 183,23 215 114,66 196 876,87 221 670,06 235 642,67 281 467,40 404 559,90 3 048 113,78
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 174 865,03 175 605,63 176 784,96 186 175,59 266 976,33 244 230,47 170 226,25 169 913,94 192 053,25 220 090,00 210 711,31 235 970,24 2 423 603,00
Оплата праці 2110 174 865,03 175 605,63 176 784,96 186 175,59 266 976,33 244 230,47 170 226,25 169 913,94 192 053,25 220 090,00 210 711,31 235 970,24 2 423 603,00
         Заробітна плата 2111 138 058,23 143 794,57 144 711,79 152 589,33 219 128,89 199 781,55 140 149,99 136 901,21 156 869,01 180 043,29 167 572,50 193 478,24 1 973 078,60
         Грошове забезпечення військовослужбовців          2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 36 806,80 31 811,06 32 073,17 33 586,26 47 847,44 44 448,92 30 076,26 33 012,73 35 184,24 40 046,71 43 138,81 42 492,00 450 524,40
Використання товарів і послуг 2200 9 409,04 50 423,94 89 771,19 42 233,69 66 353,59 9 952,76 44 888,41 26 962,93 29 616,81 15 552,67 70 756,09 168 589,66 624 510,78
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210           460,59 4 399,98 1 682,00     267,00 35 380,86 42 190,43
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220                       2 192,31 2 192,31
Продукти харчування 2230   5 817,95 33 972,21   38 117,25 614,95 32544,30 19 546,25 18 850,59 6 499,60 50 369,71 51 296,39 257 629,20
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     490,48 536,83 1 180,84 315,05 515,34 471,19 2 295,00 1 190,93 1 736,57 4 613,79 13 346,02
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 9 409,04 44 605,99 55 308,50 41 696,86 27 055,50 8 137,17 7 003,79 5 263,49 8 101,22 7 862,14 18 382,81 75 106,31 307 932,82
         Оплата теплопостачання 2271   35 463,47 48 506,66 32 936,62 20 755,18 1 694,30 1 738,12 1 708,91 1 695,80   9 039,99 60 815,60 214 354,65
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272   1 162,66 1 079,45 1 132,11 1 559,13 1 387,49 1 230,15 972,67 1 029,89 1 673,57 1 287,36 2 823,80 15 338,28
         Оплата електроенергії  2273 9 409,04 7 979,86 5 722,39 7 628,13 4 741,19 5 055,38 4 035,52 2 581,91 5 375,53 6 188,57 8 055,46 11 466,91 78 239,89
         Оплата природного газу 2274                         0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275                         0,00
         Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 1 220,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282           425,00 425,00   370,00       1 220,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                         0,00
                             
  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно
кошторисних призначень на 2018рік по
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
Показники КЕКВ  використано за січень  використано за лютий  використано за березень  використано за квітень  використано за травень  використано за червень  використано за липень  використано за серпень  використано за вересень  використано за жовтень  використано за листопад  використано за грудень  використано за 2018 рік
1 2
Видатки та надання кредитів – усього X                          
у тому числі:
Поточні видатки
2000 0,00 11 302,63 16 284,43 0,00 38 386,71 1 046,96 40 236,50 22 429,93 5 102,30 21 807,65 14 770,97 25 873,39 197 241,47
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Заробітна плата 2111                         0,00
         Грошове забезпечення військовослужбовців          2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120                         0,00
Використання товарів і послуг 2200 0,00 11 302,63 16 284,43 0,00 38 386,71 1 046,96 40 236,50 22 429,93 5 102,30 21 807,65 14 769,30 25 873,39 197 239,80
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                         0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230   11 302,63 16 284,43   38 386,71 1 046,96 40236,50 22 429,93 5 102,30 21 807,65 14 769,30 25 873,39 197 239,80
Оплата послуг (крім комунальних) 2240                         0,00
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Оплата теплопостачання 2271                         0,00
         Оплата водопостачання та водовідведення 2272                         0,00
         Оплата електроенергії  2273                         0,00
         Оплата природного газу 2274                         0,00
         Оплата інших енергоносіїв 2275                         0,00
         Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700                         0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                     1,67   1,67
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110                         0,00
                             
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2018 рік 
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
                             
Показники КЕКВ  профінансовано та використано за січень профінансовано та використано за лютий профінансовано та використано за березень профінансовано та використано за квітень профінансовано та використано за травень профінансовано та використано за червень профінансовано та використано за липень профінансовано та використано за серпень профінансовано та використано за вересень профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за листопад профінансовано та використано за грудень  профінансовано та використано за 2018 рік
1 2
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 193 998,60 0,00 6 000,00 191 602,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 405 600,60
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 193 998,60 0,00 6 000,00 191 602,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 405 600,60
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
         Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0,00
         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122                         0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 20 000,00
         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0,00
         Капітальний ремонт інших об’єктів 3132             6 000,00         14 000,00 20 000,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 193 998,60 0,00 0,00 191 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 600,60
         Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0,00
         Реконструкція та реставрація інших об’єктів(рек.будівлі) 3142         193 998,60     191 602,00         385 600,60
         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143                         0,00
                             
                                                                                                                                                                                                      Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 року  
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
                             
  надійшло січень,        грн. використано січень,  грн. предмет   закупівлі надійшло лютий,          грн. використано лютий,   грн. предмет   закупівлі надійшло березень,               грн. використано березень,  грн. предмет   закупівлі надійшло квітень,          грн. використано квітень, грн. предмет   закупівлі  
Залишок на 01.01.2018р. 4,20                          
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.02. 4,20   залишок на 01.03. 4,20   залишок на 01.04. 4,20   залишок на 01.05. 4,20  
    надійшло травень,          грн. використано травень, грн. предмет   закупівлі надійшло червень,          грн. використано червень, грн. предмет   закупівлі надійшло липень,                 грн. використано липень,  грн. предмет   закупівлі надійшло серпень,         грн. використано серпень,  грн. предмет   закупівлі  
     
                             
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.06. 4,20   залишок на 01.07. 4,20   залишок на 01.08. 4,20   залишок на 01.09. 4,20  
    надійшло вересень,         грн. використано вересень,   грн. предмет   закупівлі надійшло жовтень,         грн. використано жовтень,  грн. предмет   закупівлі надійшло листопад,                грн. використано листопад,   грн. предмет   закупівлі надійшло грудень,         грн. використано грудень,   грн. предмет   закупівлі  
     
                             
                             
                             
                             
                             
      залишок на 01.10. 4,20   залишок на 01.11. 4,20   залишок на 01.12. 4,20   залишок на 01.01.19р. 4,20  
                                                                                                                                                                                                                                        Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2018 року 
дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”
                             
Назва товару, послуги надійшло за січень надійшло за лютий надійшло за березень надійшло за квітень надійшло за травень надійшло за червень надійшло за липень надійшло за серпень надійшло за вересень надійшло за жовтень надійшло за листопад надійшло за грудень Сума допомоги
Посуд                     130,00   130,00
Меблі різні                     14,00   14,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
                          0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00
 

Comments are closed.