Home   Методична сторінка   Рекомендації для вихователя щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять.

Рекомендації для вихователя щодо забезпечення ефективності мовленнєвих занять.

Заняття з розвитку мовлення дошкільників буде ефективним за умови

повноцінної реалізації мовленнєвого потенціалу кожної дитини. Педагог
повинен:
– забезпечувати зручне розташування дітей під час занять (по колу,
півколом тощо), яке давало б змогу вести розмову (очі в очі) не лише з
педагогом, а й з однолітками;
– уникати надмірного академізму в підході до розв'язання мовленнєвих
завдань заняття;
– добирати теми для обговорення так, щоб вони викликали інтерес,
знаходили емоційний відгук у свідомості й душі кожної дитини;
– проводити заняття спокійно, впевнено, у жвавому темпі, водночас
надаючи дітям можливість поміркувати;
– підтримувати фізичну і психічну активність дітей задля ефективності
їхньої інтелектуально-мовленнєвої роботи;
– будувати з дітьми розмову, а не монолог вихователя;
– підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну
дитину до участі в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні
думки;
– розвивати в собі вміння й звичку слухати дітей, не гасити мовленнєву
ініціативу своєю надмірною активністю і досвідченістю;
– уникати втручання в розповідь дитини, виправляння помилок у
процесі її мовлення;
– керуватися певними правилами під час постановки запитань –
– формулювати запитання так, щоб спонукати дітей до відповіді;
– адресувати запитання всім дітям, а вже потім викликати для відповіді
одну дитину;
– ставити запитання так, щоб у формулюванні було одне ключове слово,
яке й вимагає правильної відповіді;

– запитувати почергово кожну дитину, уникаючи звернень до дітей у тому
порядку, в якому вони сидять;
– сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії, даючи
можливість спілкуватися з однолітками – запитувати, повідомляти,
пропонувати, обстоювати думки;
– працювати щоразу з іншою дитиною, уникаючи багаторазових
звернень до тієї самої дитини;
– залучати дітей до активного контролю за мовленням того, хто
відповідає, та оцінювання відповіді мовця, ставлячи запитання –
– чи правильною є відповідь?
– чи про все розповів мовець?
– чи по порядку він розповідав?
– пропонувати творчі завдання, опираючись на особистий досвід дітей;
– чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності
для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу
заняття;
– уникати надмірної захопленості наочністю і технічними засобами
навчання, що відволікають увагу дітей і стримують мовленнєву активність;
– підтримувати увагу дітей різними способами, як-от — переключення
уваги, сюрпризні моменти, проблемні запитання тощо, уникаючи зауважень
дисциплінарного характеру;
– закріплювати мовленнєві вміння, набуті на заняттях, під час різних
видів діяльності, як-от гра, праця тощо

 

Comments are closed.