Home   Фінансовий звіт

Фінансовий звіт

Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду  згідно

 

кошторисних призначень на 2019 рік по

 

дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”

 
                               

Показники

КЕКВ

профінансовано та використано за січень

профінансовано та використано за лютий

профінансовано та використано за березень

профінансовано та використано за квітень

профінансовано та використано за травень

Профінансовано                 та використано за червень

профінансовано та використано за липень

профінансовано та використано за серпень

профінансовано та використано за вересень

профінансовано та використано за жовтень

профінансовано та використано за листопад

профінансовано та використано за грудень

профінансовано та використано за 2019 рік

 

1

2

 

Видатки та надання кредитів – усього

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

217 696,03

314 922,12

302 715,09

304 870,60

354 983,29

299 906,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 795 093,85

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

206 940,72

218 471,83

223 185,90

216 587,08

309 519,55

284 060,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 458 765,55

 

Оплата праці

2110

206 940,72

218 471,83

223 185,90

216 587,08

309 519,55

284 060,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 458 765,55

 

         Заробітна плата

2111

169 044,75

180 513,83

183 040,62

177 188,73

254 143,78

233 250,49

 

 

 

 

 

 

1 197 182,20

 

         Грошове забезпечення військовослужбовців        

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Нарахування на оплату праці

2120

37 895,97

37 958,00

40 145,28

39 398,35

55 375,77

50 809,98

 

 

 

 

 

 

261 583,35

 

Використання товарів і послуг

2200

10 755,31

96 450,29

79 529,19

88 283,52

45 463,74

15 846,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 328,30

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

30 465,40

 

 

 

1 989,00

 

 

 

 

 

 

32 454,40

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

1 150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 150,00

 

Продукти харчування

2230

10 755,31

19 739,93

32 091,76

45 047,10

24 335,61

2 521,00

 

 

 

 

 

 

134 490,71

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

325,92

657,58

3 291,39

1 539,27

2 620,39

 

 

 

 

 

 

8 434,55

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

0,00

44 769,04

46 779,85

38 133,78

19 163,86

8 715,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157 562,39

 

         Оплата теплопостачання

2271

 

43 420,60

33 661,75

25 308,96

9 995,51

1 656,64

 

 

 

 

 

 

114 043,46

 

         Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 

1 348,44

1 665,72

1 062,88

1 512,65

1 319,54

 

 

 

 

 

 

6 909,23

 

         Оплата електроенергії

2273

 

 

11 452,38

11 214,00

7 655,70

5 739,68

 

 

 

 

 

 

36 061,76

 

         Оплата природного газу

2274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

547,94

 

 

 

 

 

 

 

 

547,94

 

         Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

2280

0,00

0,00

0,00

1 811,25

425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 236,25

 

         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

1 811,25

425,00

 0,00                                   

 

 

 

 

 

 

2 236,25

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Стипендії

2720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

4 135,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 135,03

 
                               

  Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду  згідно

 

кошторисних призначень на 2019рік по

 

дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”

 

Показники

КЕКВ

використано за січень

 використано за лютий

 використано за березень

 використано за квітень

 використано за травень

    використано за червень

 використано за липень

 використано за серпень

 використано за вересень

 використано за жовтень

 використано за листопад

 використано за грудень

 використано за 2019 рік

 

1

2

 

Видатки та надання кредитів – усього

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

25 436,87

27 855,94

34 697,46

14 920,45

27 066,18

42 546,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 523,66

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Оплата праці

2110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

         Заробітна плата

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Грошове забезпечення військовослужбовців        

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Використання товарів і послуг

2200

25 436,87

27 855,94

34 695,79

14 920,45

27 066,18

42 546,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 521,99

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Продукти харчування

2230

25 436,87

27 855,94

34 695,79

14 920,45

27 066,18

42 546,76

 

 

 

 

 

 

172 521,99

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

         Оплата теплопостачання

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Оплата водопостачання та водовідведення

2272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Оплата електроенергії

2273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Оплата природного газу

2274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Оплата інших енергоносіїв

2275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Оплата енергосервісу

2276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення

2280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

         Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Поточні трансферти

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Соціальне забезпечення

2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Стипендії

2720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Інші виплати населенню

2730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Інші поточні видатки

2800

 

 

1,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,67

 

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

                           

Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень  за 2019 рік

 

дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”

 
                               

Показники

КЕКВ

профінансовано та використано за січень

профінансовано та використано за лютий

профінансовано та використано за березень

профінансовано та використано за квітень

профінансовано та використано за травень

           профінансовано та використано за червень

профінансовано та використано за липень

профінансовано та використано за серпень

профінансовано та використано за вересень

профінансовано та використано за жовтень

профінансовано та використано за листопад

профінансовано та використано за грудень

 профінансовано та використано за 2019 рік

 

1

2

 

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування

3110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

         Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

         Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

         Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Реконструкція та реставрація інших об’єктів(рек.будівлі)

3142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

         Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 
                               

                                                                         Фінансовий звіт про надходження  та використання благодійних внесків за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року 

 

                                                                         дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”

 
                               

 

надійшло січень,        грн.

використано січень,  грн.

предмет   закупівлі

надійшло лютий,          грн.

використано лютий,   грн.

предмет                  закупівлі

надійшло березень,               грн.

використано березень,  грн.

предмет   закупівлі

надійшло квітень,          грн.

використано квітень, грн.

предмет   закупівлі

   
 

Залишок на 01.01.2019р.

4,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

залишок на 01.02.

4,20

 

залишок на 01.03.

4,20

 

залишок на 01.04.

4,20

 

залишок на 01.05.

4,20

   
   

надійшло травень,          грн.

використано травень, грн.

предмет   закупівлі

надійшло червень,          грн.

використано червень, грн.

предмет                   закупівлі

надійшло липень,                 грн.

використано липень,  грн.

предмет   закупівлі

надійшло серпень,         грн.

використано серпень,  грн.

предмет   закупівлі

   
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

залишок на 01.06.

4,20

 

залишок на 01.07.

4,20

 

залишок на 01.08.

4,20

 

залишок на 01.09.

4,20

   
   

надійшло вересень,         грн.

використано вересень,   грн.

предмет   закупівлі

надійшло жовтень,         грн.

використано жовтень,  грн.

предмет                   закупівлі

надійшло листопад,                грн.

використано листопад,   грн.

предмет   закупівлі

надійшло грудень,         грн.

використано грудень,   грн.

предмет   закупівлі

   
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

залишок на 01.10.

4,20

 

залишок на 01.11.

4,20

 

залишок на 01.12.

4,20

 

залишок на 01.01.20р.

4,20

   

                                              Фінансовий звіт про надходження   благодійної допомоги в натуральній формі  2019 року

 

                                             дошкільному навчальному закладу №32 “Теремок”

 
                               

Назва товару, послуги

надійшло за січень

надійшло за лютий

надійшло за березень

надійшло за квітень

надійшло за травень

Надійшло   за              за червень

надійшло за липень

надійшло за серпень

надійшло за вересень

надійшло за жовтень

надійшло за листопад

надійшло за грудень

Сума допомоги

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 
   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

              0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00